להיות שותפים לזכות

כתוב בספר של הרב עובדיה יוסף

 

אם האישה הייתה עם רוח הקודש, הייתה רואה גדוד של מלאכי רחמים המלווים אותה בדרך למקווה, כשחוזרת מהמקווה מליון נשמות ומלאכים יורדים במיוחד מן השמים ללוות אותה בדרך חזרה.

בתוך המקווה כשהאישה טובלת וחושבת על ה' יתברך נקרעים שבעת הרקיעים, ויורדים לתוך המים נשמות של אבות וסבות צדיקים. האישה מקבלת באותו הזמן כוחות אדירים ועצומים כמו אדמ"ור גדול וצדיק והכוחות האלו מלווים אותה 24 שעות מהרגע שטבלה ובכוחה לברך ולחולל פלאות בתפילותיה, וכל ההכנות שהאישה עושה והתפילות שלה, כל אלו עולים בעת הטבילה ובוקעים לה שערים עליונים בגן עדן שרק בכח האישה הצדקנית לפתוח.

 

 

החפץ חיים

 

הח"ח אומר שהוא מקנא בעוה"ב של מי שיביא אשה אחת לטהרת המשפחה

 

 

אור הטוהר